Wat is het wezenlijke van Het Marinier zijn ?

Buitenstaanders willen nog wel eens vragen: “Wat is dat nou precies, dat marinier zijn?”
Wanneer je zelf geen marinier bent is het onmogelijk je voor te stellen wat het betekend marinier te zijn.
Het is niet alleen een vak, doch ook een hobby, een overtuiging, om niet te zeggen een geloof, een levensopvatting.
Een leeuw is een leeuw, omdat hij een leeuw is.
Een leeuw is geen kikker, geen aap en ook geen nijlpaard.
Een marinier is een marinier, omdat hij een marinier is.
Een marinier is dus niets anders dan een marinier.
Wanneer je een marinier vraagt: “Wat ben je?”, dan is zijn antwoord: “Ik ben marinier.”
Iemand die zegt, dat hij ook marinier is geweest, moet met de nodige argwaan worden bejegend.
Een kikker, die zegt dat hij een leeuw is geweest, geloven we ook niet.
Een marinier is geen marinier geweest.
Een marinier is een marinier.
Er bestaan geen gewezen mariniers of ex-mariniers.
Leugens en fantasten, die bestaan.
Een marinier zal ook niet zeggen, dat hij korporaal of generaal is.
Hij zal zeggen dat hij marinier is.
Voor hem is dat wezenlijk.
Zijn rang is slechts een gevolg van de duur en de wijze waarop hij het korps als marinier heeft gediend.
Trouwens als je niet in de eerste plaats marinier bent, wordt je niet bevorderd.
Wat heb je aan een generaal der mariniers, die wel generaal, maar geen marinier is.

Daar heb je absoluut niets aan.
Daar heb je geen malle moer aan.
Daar heb je net zoveel aan als: een blinde geleide hand, een dove pianostemmer, een dronken koorddanser of een vrouw die feministe is.

Wij willen ook niet dienen onder zo’n generaal.
Trouwens wij dienen geen generaal, wij dienen het KORPS.
Samen met andere mariniers, waarvan er een de hoogste leiding heeft, dienen wij het korps mariniers.
Bij het korps is de hoogste leiding in handen van een marinier.
Een marinier, die op grond van kennis en ervaring wordt benoemd tot commandant van het korps.
Dat daarbij de rang van generaal hoort is een bijkomstigheid.

Samen met hem en niet onder hem dienen wij het korps.
Een generaal, die alleen maar generaal is, is een karikatuur.
Hij weet niet meer hoe een soldaat eruit ziet.
Hij durft er niet aan te denken dat hij zelf in de eerste plaats soldaat zou moeten zijn.
Het schijnt voor te komen!