CONTACT OUD EN ACTIEF DIENENDE MARINIERS

Nieuwe beschermheer Contact Oud Mariniers

 Brigade-generaal MacMootry neemt stokje over van generaal van sprang. Veel succes.


Bij praat avond "De Goudenbal" op de VBHKAZ Doorn.
Afbeelding


C.O.M Utrecht
Voor mariniers/oud mariniers

2  November    " Bij praat avond " in het onderofficiersverblijf "De Goudenbal" op de VBHKAZ Doorn.

Aanvang 19:00 uur

Vooraf opgeven bij Arend Erna@kabelfoon.nl , dit om toegang te krijgen tot de kazerne.

De wacht moet een lijst met namen hebben.

Dus meld u aan bij Arend en Neem een identificatie mee wij hopen u daar te ontmoeten.

 

Arend Oostenbrink benoemd tot Erelid COM


Nieuwe voorzitter van COM Utrecht

Cees Mudde is unaniem gekozen tot de nieuwe voorzitter van COM Utrecht en ontvangt uit handen van Peter Bercx de voorzittershamer, die deze functie tijdelijk op zich had genomen.

Afbeelding

Identiteitsgroep Marinier Commando - COM.NLContact oud en actief dienende Mariniers Gelderland was 50 jaar oud

Contact oud en actief dienende Mariniers Gelderland was 50 jaar oud en vierde dat in de Kumpulan op Bronbeek. Met o.a. de Korps Adjudant Ron van Leeuwen. Voorzitter COM Jack Severs en voorzitter afdeling Gelderland van het COM Henry de Boer. En een 90 jaar oude marinier die zelfs zijn zakboek als oorlog vrijwilliger en Marinier nog op zak had. Bijzondere ontmoetingen en ook een gezellige middag op Bronbeek.


Oktober 2015Download
Uitslagen van de COM schietwedstrijd gehouden tijdens de COM reünie/sportdag 2015 in Doorn.
Uitslagen COM SV Wedstrijd d.d. 13-06-20
Adobe Acrobat document 56.5 KB

Lief en Leed / Stichting Sociaal Fonds COM

Het COM heeft zichzelf als vereniging mede tot doel gesteld om (oud) collega's, zowel leden als niet leden van het COM, die in problemen zijn geraakt te ondersteunen naar beste vermogen.

De ondersteuning van onze leden gebeurt op verschillende manieren.

Aan de ene kant is er de centrale ondersteuning door de SSF (Stichting Social Fonds COM). Deze ondersteuning is gericht op hulpverlening en ondersteuning die door de (onder)afdelingen niet uitgevoerd kan worden.


Aan de andere kant hebben ook de afdelingen en onderafdelingen een taak op het gebied van ondersteuning. Dit is meer gelegen in het vlak van het zogenaamde "kleine" Lief en Leed.

Ondersteuning kan zijn:

1. Ziekenbezoek. Sturen van een kaart of bij langdurige ziekte een fruitmand of iets dergelijks.

2.De weg wijzen naar instanties als men in de problemen zit. Zowel op sociaal als financieel gebied als de problematiek dusdanig is dat de SSF dit niet aankan. Doorverwijzen naar WMO-loket, een patienten belangen organisatie of het Veteraneninstituut.

Hierbij zal altijd begeleiding van de SSF plaatsvinden door onder andere contact zoeken met deze instanties.

Bij verwijzing naar het Veteraneninstituut kan de ondersteuning worden ingeroepen van de Nuldelijnsondersteuning van het COM. (zie Veteranen, ondersteuning)3. (Beperkte) Financiele ondersteuning van oud mariniers die door omstandigheden in een nagenoeg onoplosbare situatie terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld acute nood lenigen voor de aankoop van een hulpmiddel in de vorm van een voorschot.

Berichten: 0