Op 11 juli overleed Bér Hoeben op 94-jarige leeftijd in zijn geboortedorp Stramproy

Albert Hoeben 1920-2014

Tijdens de inzet van de Mariniersbrigade in Nederlands-Indië in de periode 1945-1949 was hij als korporaal Hoeben de eerste marinier die voor zijn optreden werd onderscheiden als Ridder der 4eklasse der Militaire Willems-Orde.

Op 28 maart 1945 meldde hij zich als oorlogsvrijwilliger en werd aangenomen als marinier der 3eklasse. Na de opleiding in de Verenigde Staten werd hij ingedeeld bij Infanteriecompagnie C van de Mariniersbrigade. Vanaf maart 1946 werd de brigade in en om Soerabaja ingezet. Bèr Hoeben nam als tijdelijk korporaal der mariniers en commandant van een automatisch geweerploeg deel aan verschillende acties.

Bij Koninklijk Besluit van 28 mei 1947 werd Hoeben benoemd tot Ridder der 4eklasse der
Militaire Willems-Orde, wegens:
“Het zich onderscheiden door het in de strijd bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw:

Op 29 augustus 1946 heeft hij nabij kampong Gondang (Oost-Java) als commandant van een automatische geweerploeg op voorbeeldige en stoutmoedige wijze een door extremisten verdedigde opstelling met beleid aangevallen en overmeesterd.

In het daarbij plaats gehad hebbende gevecht, waarbij hij herhaaldelijk in levensgevaar verkeerde, persoonlijk zo grote moed en beleid getoond, dat hij met zijn manschappen de opstelling kon binnendringen en de daarin aanwezige, met een 12,7 millimeter mitrailleur bewapende extremistenbende vernietigde en de wapens en munitie buitmaakte.”

In juli 1947 moest Hoeben terugkeren naar Nederland, vanwege een beenbreuk die hij bij het voetballen had opgelopen en die slecht genas. Hij werd daarom niet in Nederlands-Indië bij zijn eenheid, maar in Nederland door prins Bernhard tot ridder geslagen.

Op 16 oktober 1947 werd hij op eigen verzoek eervol ontslagen als oorlogsvrijwilliger, omdat hij hoopte te kunnen emigreren naar Australië. Wegens omstandigheden ging dit niet door en kwam hij bij Philips in Eindhoven terecht, waar hij tot aan zijn pensionering werkzaam bleef. Ondanks dat deze werkgever hem wel beviel bleef hij altijd spijt houden dat hij het Korps Mariniers verlaten had.


Korporaal der mariniers A. Hoeben wordt door zijn dorpsgenoten in Stramproy gehuldigd op 13 augustus 1947

Commentaren: 0