Koninklijke Marine 

 NH-90 oefent met Zr.Ms. Evertsen

De Koninklijke Marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee. In Nederland en in het buitenland helpt de marine bij crisisbeheersingsoperaties, humanitaire hulpoperaties en bij rampen. De Koninklijke Marine is het oudste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht.


Vandaag 22 sept draagt Generaal Verkerk met groot ceremonieel het commando over de Zeestrijdkrachten over aan VADM Kramer


Marine Veteranendag 2016


Nieuwe commandant voor de Netherlands Maritime Force

Commandeur Rob Kramer gaf op donderdagmiddag 19 mei het stokje over aan commandeur Kees Boelema Robertus. Kramer gaat de functie van P-CZSK vervullen.
Het commando werd tijdens een ceremonieel aan boord van Zr.Ms. Johan de Witt overgedragen aan commandeur Boelema-Robertus.

Ereteken van Verdienste
De Franse Kaptein Patrick Bourgeois werd tijdens de commando-overdracht verrast door de uitreiking van het Ereteken van Verdienste. Als teken van dank ontving hij uit de handen van commandeur Kramer het Ereteken voor al zijn harde werk als staflid van NLMARFOR en vertegenwoordiger van de Franse Marine. Het Ereteken kan in zilver of goud worden toegekend aan degene die en uitzonderlijke prestatie heeft geleverd danwel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse Krijgsmacht.


Het Nederlandse fregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën heeft in de ochtend van 3 april midden op de Caribische Zee ruim 250 kilo cocaïne onderschept. De actie was wederom een succesvolle samenwerking tussen Nederlandse, Belgische en Amerikaanse eenheden vanaf het marineschip. De actie vond plaats in het kader van de internationale drugsbestrijding operatie Carib Venture, onder leiding van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied. Afgelopen maand onderschepte het marineschip ook al twee drugsvangsten van respectievelijk 400 en 600 kilo.

Na een melding te hebben ontvangen van een Amerikaans patrouillevliegtuig over een verdacht zeilschip is Zr.Ms. De Zeven Provinciën naar de aangewezen locatie gevaren om de zeilboot te onderscheppen. Vlak voor zonsondergang kwam het schip in positie en werd gedurende de nacht duidelijk dat zich contrabande aan boord van de zeilboot bevond. Op zondagochtend is de verdachte zeilboot doorzocht door een team van de Amerikaanse kustwacht dat speciaal hiervoor aan boord van Zr.Ms. De Zeven Provinciën meevaart. Hierbij werd ruim 250 kilo cocaïne gevonden. Naar verwachting was een deel van de contrabande door de enige opvarende al overboord gegooid. Gedurende de actie vloog de Belgische helikopter, de Alouette III, boven het gebied om de zeilboot en omgeving te controleren op verdachte activiteiten. De verdachte, het zeilschip en de contrabande zijn inmiddels overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht.


Duikers duiken in Boden noord Zweden in temperaturen tot-30

januari 2016

Duikers van het Kennis Centrum Defensie Duik Groep zijn deze week aan het duiken in Boden noord Zweden in temperaturen tot -30 samen met Zweedse, Deense en Finse collega's.

Er worden nieuwe procedures ontwikkeld en nieuwe materialen getest. Door de samenwerking met de diverse duikers kenniscentra van de vier landen vindt een waardevolle informatie-uitwisseling plaats. Het duiken onder het ijs bij deze extreme omstandigheden vergt een zeer goede voorbereiding van het materiaal en is daardoor bij uitstek geschikt om procedures te testen en te verbeteren.


Zr.Ms. De Zeven Provincien als stationsschip in de West!

Januari 2016

Welkom Zr.Ms. De Zeven Provincien als stationsschip in de West! Aan boord een Belgische helikopter om taken zoals drugsbestrijdingsoperaties,search&rescue maar ook noodhulp na een natuurramp te kunnen ondersteunen.


Zr.Ms. Friesland in Havana, Cuba

Voor het eerst sinds 66 jaar bezoekt een Nederlands marineschip de Cubaanse hoofdstad. Het laatste bezoek was dat van de luchtverdedigingskruiser Jacob van Heemskerck, dat onderdeel uitmaakte van het smaldeel 5. Dat smaldeel werd aangevoerd door het vliegkampschip Karel Doorman, dat op haar eerste reis naar de West was.


Marineduikster komt om op Curaçao

di 24 nov 2015, WILLEMSTAD

Bij een tragisch duikongeval op Curaçao is een 23-jarige vrouwelijke matroos uit Zwaag om het leven gekomen. Dat gebeurde tijdens een oefening van de Defensie Duikgroep in de Caracasbaai, meldt het Ministerie van Defensie.

De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de toedracht van het ongeluk dat maandag plaatsvond.

,,Het verlies van deze gewaardeerde collega is een zware klap voor de Koninklijke Marine", laat Commandant Zeestrijdkrachten luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk weten. ,,Onze gedachten gaan uit naar familie, vrienden en collega’s. Wij hopen dat zij de kracht vinden om dit zware verlies te verwerken.”

Afbeelding


Derde onderschepping drugstransport voor Zr.Ms. Friesland in 1 maand!

19 november 2015


Afgelopen weekend heeft het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Friesland 35 mijl zuid van de Dominicaanse Republiek een snelle smokkelboot met 515 kilo cocaïne onderschept. Deze onderschepping is de derde in een maand tijd, waardoor de teller nu op 1250 kg onderschepte cocaïne staat voor Zr.Ms. Friesland.

De onderschepping gebeurde in nauwe samenwerking met een maritiem patrouillevliegtuig van de Amerikaanse Customs and Border Patrol. Nadat de zogenaamde go fast was ontdekt, probeerde de bemanning te vluchten. Daarop werden de snelle onderscheppingsvaartuigen FRISC van de Friesland gelanceerd, die het bootje tijdens het vluchten wisten te stoppen. Het US Law Enforcement and Detachment dat aan boord van het Nederlandse marineschip is gestationeerd, arresteerde de bemanning en nam de drugs in beslag. De verdachten zijn overgedragen aan Amerikaanse autoriteiten.

Begin november onderschepte het marineschip Friesland al een drugstransport, 60 mijl zuid van de Dominicaanse Republiek. Toen werd een lading van 440 kg cocaïne tegen gehouden. Twee weken daarvoor was het ook raak, toen 90 mijl ten noorden van Colombia een transport van 315 kilo werd onderschept.


Zr.Ms.  Friesland doet grote drugsonderschepping in Caribische Zee

21 oktober
Afgelopen week heeft het marineschip Zr.Ms. Friesland een go fast onderschept in de Caribische Zee op 90 mijl ten noorden van Colombia. Aan boord van dit smokkelbootje vervoerden vier verdachten een lading van 440 kg cocaïne.

De go fast werd gedetecteerd door het marineschip, dat hiervoor nauw samenwerkte met een maritiem patrouillevliegtuig van de United States Customs and Border Protection. Het smokkelbootje probeerde weg te komen, maar werd ingehaald door het snelle onderscheppingsvaartuig, de zogenoemde FRISC, van de Friesland.

Na de onderschepping ging het Amerikaanse ‘Law Enforcement and Detachment Team’ (LEDET), dat aan boord van het Nederlandse marineschip meevaart, aan boord van de verdachte go-fast. Daar werd de drugs aangetroffen. Gedurende de nacht is koers gezet naar het Amerikaanse kustwachtschip Charles David Junior voor de overdracht van de verdachten en contrabande. Hierbij voer de go-fast, bestuurd door het LEDET, achter de Friesland aan. Door de hoge zeegang is de go-fast volgelopen en half gezonken. De opvarenden en de drugs zijn daarop door de Friesland uit het water gehaald. Enkele uren later zijn de drugs en de verdachten overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten.


Het nieuwe stationsschip in de West

Het nieuwe stationsschip in de West, Zr.Ms. Friesland, is aangekomen in Willemstad. De komende vier maanden gaat het schip counter drugsoperaties uitvoeren en vaart het voor de Kustwacht Caribisch Gebied. Daarnaast is de bemanning gereed om noodhulp te leveren na de passage van een orkaan. Bon bini, Zr.Ms. Friesland!


31e editie van de Dam tot Damloop in Amsterdam

Vandaag 20 september 2015 heeft een grote afvaardiging van de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers mee gedaan aan de 31e editie van de Dam tot Damloop in Amsterdam. Het was weer een groot succes. Alle vrijwilligers van de organisatie, het Marine Establisment Amsterdam en de begeleiders van de Koninklijke Marine, namens alle deelnemers bedankt voor deze dag.


Vandaag  installeerde het Koninklijk Instituut voor de Marine de nieuwe lichting aspirant officieren

Vandaag 18-09-2015 installeerde het Koninklijk Instituut voor de Marine de nieuwe lichting aspirant officieren. Na de plechtigheid mochten de aanstaande officieren zich adelborst noemen.

Afgelopen augustus begonnen de aspirant officieren aan de Maritieme Introductieperiode (MIP). Een groot deel van deze periode vond plaats op het Waddeneiland Texel. Met een bivak leggen de aspirant officieren een basis voor het militaire en maritieme aspect van de officiersopleiding op het KIM.

Behalve de installatie van de nieuwe lichting aspirant officieren gaf kapitein ter zee Cees Turnhout vandaag het commando van het Koninklijk Instituut voor de Marine over aan zijn opvolger kapitein ter zee Peter van den Berg.


121 nieuwe aspirant-adelborsten

121 nieuwe aspirant-adelborsten kwamen 11 augustus op bij het Koninklijk Instituut der Marine (KIM). Deze jongeren komen op voor vier verschillende dienstvakken zijnde: zeedienst, technische dienst, logistieke dienst en mariniers.

De aspirant adelborsten beginnen met de Militaire Introductie Periode (MIP) waarin zij bivakkeren aan boord van Zr.Ms. Rotterdam, op Erfprins en op Texel. Het is voor het eerst sinds de beginperiode in de negentiende eeuw dat aspirant-adelborsten weer aan boord van een schip met daarop operationele eenheden bivakkeren. “Het is goed om de nieuwe lichting vanaf het eerste moment te in contact te brengen met de omgeving waarin ze aan het werk gaan. Deze lijn moeten we doorzetten”. Zo zegt KLTZ Veerbeek, Eerste Officier van het KIM.

Commandant van het KIM, KTZ Turnhout, hield een praatje tegen zowel de aspirant-adelborsten als tegen de ouders, familie en vrienden die mee zijn gereisd om hun geliefden uit te zwaaien. “Vandaag komen 121 individuen op, de missie voor komende periode is om van jullie een team te maken. De nadruk ligt hierbij op persoonsontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en teamwerk. In deze periode zal je zien dat je meer in je hebt dan je denkt en dat je je grenzen kunt verleggen”.

De gehele introductieperiode wordt 18 september afgesloten als de aspirant-adelborsten beëdigd worden als militair.


Het patrouilleschip Zr. Ms. Groningen is vandaag 9 Augustus voor 4 maanden naar de wateren rond Somalië vertrokken. Met de Groningen zet de marine voor het eerst een ocean-going patrol vessel in voor anti-piraterij, in dit geval voor de EU-operatie Atalanta.

Operatie Atalanta is een door de Europese Unie geleide missie en richt zich op het terugdringen van piraterij voor de kust van Somalië. Door te patrouilleren vergroot de marine de veiligheid en ontmoedigt en verstoort piraterij op zee. Daarnaast trainen militairen het lokaal kustwachtpersoneel om zelf op te treden tegen piraterij.


Vrouwen maken kennis met marineleven

Ruim 200 jongedames kozen vandaag het ruime sop met het amfibisch transportschip Zr. Ms. Johan de Witt. Tijdens de Meidenvaardag op een van de grootste marineschepen maakten de dames in de leeftijd van 15 tot 26 jaar kennis met de Koninklijke Marine.

Archieffoto: Deelnemers aan de Meidenvaardag 2013. 

Sinds 1981 werken er vrouwen aan boord van Nederlandse marineschepen. Hun aantal groeit gestaag, maar nog altijd kan en mag het meer worden. Defensie wil een moderne organisatie zijn, waar vrouwen en mannen in een dynamische omgeving het beste uit zichzelf halen. Dit is goed voor de vrouwen zelf, maar ook voor de organisatie. Een goede samenwerking tussen vrouwen en mannen leidt volgens onderzoek tot nog betere prestaties.

Geen mannenwereld

Nu schommelt het percentage vrouwen tussen de 10 en 12%. Nog altijd zien mensen Defensie als een mannenwereld, terwijl dit allang niet meer zo is. Luitenant-ter-zee Kris Manders: ”We willen graag dat nog meer vrouwen de marine als potentiële werkgever gaan zien. Daarom houden we deze dag. Bovendien is een dag varen met alleen maar enthousiaste meiden gewoon heel erg leuk!”

Antipiraterij

De meiden konden vandaag overal rondkijken en ervaren hoe het is om aan boord te werken en te leven. Het aanwezige personeel beantwoordde vragen. Bijvoorbeeld over de antipiraterijmissie Atalanta waar Zijner Majesteits Johan de Witt en zijn 190 bemanningsleden recent 4 maanden aan deelnamen voor de Hoorn van Afrika.

Het schip is komend weekend ook te bezichtigen tijdens de Marinedagen in Den Helder.


26 Juni 2015

Marineduiker adjudant Carlo van Gool maakte vandaag zijn allerlaatste marineduik na ruim 32 jaar actief te zijn geweest bij de Koninklijke Marine. Met een grote glimlach op zijn gezicht meldde hij na afloop: "duiker aan de oppervlakte, alles oké!" waarna hij onder applaus van de bemanning via de duikladder aan boord van Zr.Ms. Vlaardingen klom.

Ondanks dat Carlo nog maar één dag is verwijderd van zijn Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) is hij nog druk in de weer om het duikteam te evalueren. Van de eerste duik in het Vlotdok te Oostende tot en met de laatste duik voor de kust van Zeebrugge is hij positief kritisch naar "zijn" duikers en brengt hij zijn ruime ervaring gepassioneerd over op het jonge duikteam.
Aan de Commandant der Zeestrijdkrachten, Luitenant-Generaal Verkerk, is vandaag een baton gepresenteerd door het Britse Royal Regiment of Artillery

11 Juni 2015
Aan de Commandant der Zeestrijdkrachten, Luitenant-Generaal Verkerk, is vandaag een baton gepresenteerd door het Britse Royal Regiment of Artillery. De Baton gaat in een jaar de hele wereld over en wordt gepresenteerd aan internationaal samenwerkende eenheden en andere partners.

De reden van deze wereldreis is het 300-jarig bestaan van de Royal Regiment of Artillery op 26 mei 2016. De reis is begonnen in Woolwich, de oude standplaats van het regiment en zal eindigen in de huidige standplaats, Larkhill. Hier zal de Baton overhandigd worden aan Queen Elizabeth, die Captain General (ceremoniële functie) is van de Royal Regiment of Artillery.

Voorafgaand aan het ceremonieel waarin de baton gepresenteerd werd aan Generaal Verkerk vonden de Highland games plaats waarin het 25e RSTA squadron van het Korps Mariniers won van de Britten en het 15e RSTA squadron. In totaal duurt het bezoek van de Britten drie dagen, waarin ze onder andere nog een battlefield tour houden nabij Arnhem.


Juni 2015

Afgelopen maanden heeft een Nederlands scheepsboardingteam, bestaande uit mariniers en vlootpersoneel, samengewerkt met de Duitse marine. Samen leverden Nederland en Duitsland hiermee een internationale bijdrage aan de Europese antipiraterij missie Atalanta.

Het eerste scheepsboardingteam werd tussen december en februari ingezet vanaf het fregat FGS Lübeck. Aansluitend is het tweede scheepsboarding team ingezet vanaf FGS Bayern. Het Nederlandse scheepsboardingteam, guardteam en sniperteams bestaan uit mariniers. Het Nederlandse searchteam bestaat uit vlootpersoneel.

In de Duitse media is aandacht besteed aan deze Duits-Nederlandse samenwerking op maritiem vlak in een uitgebreid artikel.

Sie sind hier: Startseite > Einsätze & Hilfeleistungen > Atalanta – Einsatz des niederländischen Boardingteams endet
einsatz.bundeswehr.de

Patrouilleschip terug na drugsbestrijding

Het patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland is vandaag teruggekeerd in Den Helder na onder meer de drugshandel te hebben bestreden in het Caribisch gebied. Zo onderschepte het schip een recordhoeveelheid van 6.000 kilo marihuana. In de thuishaven werden de bemanningsleden onthaald door vrienden en familieleden.

Emotioneel weerzien bemanningslid Zeeland en zijn familie.

Het marineschip diende 4 maanden als stationsschip in het Caribisch gebied. Naast de maritieme aanwezigheid was de belangrijkste taak het uitvoeren van antidrugsoperaties. Ook voert het stationsschip kustwachttaken uit voor de Koninklijke Marine en de Kustwacht Caribisch gebied. Daarnaast kan de bemanning de plaatselijke autoriteiten assisteren bij het verlenen van noodhulp na een orkaanpassage.

Recordvangst

Tijdens een routinecontrole op 13 mei vond het stationsschip een recordhoeveelheid van 6.000 kilo  aan boord van de Caribbean Soul. Deze vissersboot was met 12 opvarenden onderweg van Jamaica naar Guyana. De vissersboot werd ontdekt door een patrouillevliegtuig van de Amerikaanse kustwacht. Vervolgens heeft het boardingteam (speciaal getrainde mariniers) van de Zeeland de bemanning aangehouden. Het bootje werd geëscorteerd naar Ponce in Puerto Rico. De bemanning werd daar overgedragen aan de Amerikaanse Drugs Enforcement Agency.

Zr. Ms. Zeeland vaart na 4 maanden thuishaven Den Helder binnen.

Zoeken en redden

Zr. Ms. Zeeland is op verzoek van de Amerikaanse kustwacht ook 2 keer ingezet voor hulpverlening op zee. In maart voor de in nood verkerende Lady J. Dit motorbootje uit Barbuda zond een noodsignaal uit nadat de motor was uitgevallen. In april hielp het patrouilleschip geholpen bij de zoektocht naar een vermiste kitesurfer en een instructeur. Zij werden uiteindelijk in een rubberbootje 45 mijl ten westen van Aruba gevonden, aan boord genomen en verzorgd.


Juni 2015


Korporaal Mark van Loosen van mijnenjager Zr. Ms. Vlaardingen heeft gisteren het blauwe Erekoord van de Koninklijke Marine gekregen. Hij ontving de onderscheiding voor een levensreddende actie bij een oudere dame in het Zuiderzee ziekenhuis van Lelystad.

De korporaal technische dienst stond 20 februari in de rij bij de ziekenhuisapotheek toen achter hem een vrouw flauwviel en hard met haar achterhoofd op de vloer kwam. Ze snakte gorgelend naar adem en Van Loosen schoot gelijk te hulp. Voor zijn doortastende optreden is hij vandaag onderscheiden met het Erekoord Koninklijke Marine. De onderscheiding is bedoeld voor mensen die buiten gevechtsomstandigheden, loffelijk handelen op een manier die uitstijgt boven wat mag worden verwacht.

Gisteren kreeg het schip bovendien haar scheepsbel terug van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen. Hier werd de bel vorig jaar in bewaring gegeven. Iets dat volgens marinetraditie bij groot onderhoud gebeurt. Nu de Vlaardingen, vernoemd naar de gemeente, na een intensieve onderhoudsperiode in Zeebrugge weer in de vaart is, kreeg het schip de bel terug. “Het uitlenen van een scheepsbel benadrukt en versterkt de speciale band van een schip met een stad”, vertelt commandant luitenant ter zee Wilco Faber.


Mei 2015

Patrouilleren voor de kust van Somalië

Patrouilleren voor de kust van Somalië, kustwachters leren navigeren met kleine vaartuigen en informatie vergaren met helikoptervluchten. Zomaar een greep uit de acties die amfibisch transportschip Zr.Ms. Johan de Witt de afgelopen maanden uitvoerde voor de EU-antipiraterijmissie Atalanta.

190 Nederlandse bemanningsleden kregen gisteren aan boord de Herinneringsmedaille Vredesoperaties uit handen van Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert. De missie zit er op.

Het schip opereerde 4 maanden in een internationaal vlootverband voor de Hoorn van Afrika met als hoofdtaken:
• Beschermen van schepen die gebruik maken van een speciale vaarroute in de Golf van Aden;
• Patrouilleren in het Somalisch bassin;
• Escorteren van schepen, waaronder VN-voedselschepen;
• Aanpakken van piraterij-activiteiten door vermoedelijke piraten op te sporen en eventueel op te pakken.Download
GEDENKROL Koninklijke Marine 1939-1962
Gedenkrol Koninklijke Marine.pdf
Adobe Acrobat document 1.6 MB

Mei 2015

Zr. Ms. Zeeland 6.000 kilo marihuana onderschept

De Koninklijke Marine heeft in het Caribische Gebied 6.000 kilo marihuana onderschept, de grootste vangst ooit. De drug werd vanmorgen gevonden aan boord van een vissersboot.

Een patrouillevliegtuig van de Amerikaanse Kustwacht ontdekte de boot en stuurde Zr. Ms. Zeeland erheen voor een inspectie.
Na de boarding, waarbij een helikopter ondersteuning gaf, werd vrijwel direct de enorme hoeveelheid marihuana gevonden.

De opvarenden van de vissersboot zijn aangehouden. Het schip is vervolgens geëscorteerd naar Ponce in Puerto Rico waar het samen met de drugs en de verdachten is overgedragen aan de Drugs Enforcement Agency.

Volgens de commandant van de Amerikaanse Kustwacht blijft de samenwerking met de Nederlandse Marine en andere partners zijn vruchten afwerpen.

“Dit soort grote onderscheppingen geven aan dat er voor ons werk genoeg is. Om dit voor elkaar te krijgen, is goede samenwerking en informatie-uitwisseling met alle partners in dit gebied cruciaal.” Aldus Commandant Zeemacht in het Caribische Gebied commandeur Hans Lodder
Commentaren: 0