Close Quarter Battle Instructor

26-11-2017

Afgelopen week was de eindoefening van de Close Quarter Battle Instructor (CQBI) opleiding in het Rotterdamse. Deze mannen leren het vechten aan boord van schepen onder andere. Op het Mariniers Opleidingscentrum (MOC) wordt 'beroepsgericht opgeleid', dat is opleiden in de (gesimuleerde) beroepscontext. Aangezien het werk van mariniers veelvuldig plaatsvindt aan boord van schepen, zoals bij boardingoperaties, wordt ook in die omgeving opgeleid. Deze nieuwe opleiding leidt instructeurs op die specialist zijn in close quarter battle. Weer een nieuwe club kaderleden klaar voor de operationele eenheden van het korps!