Perikelen bij de Mariniers Ziekenboeg

Beste lezers, leden en donateurs.
Helaas hebben we in het bestuur afscheid moeten nemen van de heren Rene, John en Lucas. De meningen op een aantal punten liepen dermate uiteen dat de heren te kennen hebben gegeven niet langer deel te willen uit maken van het bestuur van de Mariniers ziekenboeg.

Ik zal verder niet ingaan over de achterliggende gedachten, dat is iets wat binnen de bestuurskamer hoort te blijven.
Neemt niet weg dat ik het ten zeerste betreur dat aan de samenwerking een einde is gekomen en ik de heren heel veel succes toewens bij de wegen die zij zullen gaan volgen. Mocht er aanleiding toe zijn dan zal ik u zeker nader informeren.

In het verlengde van dit afscheid is er, van de hand van de heer Paus, een vreemde discussie opgestart. De heer Paus heeft gemeend bij een aantal reacties van leden van de ziekenboeg een gelijkluidende tekst te moeten plaatsen. Hierin maakt hij zijn ongenoegen duidelijk over het feit dat veel mensen in hun dankwoord zich richten tot mij. De heer Paus is van mening dat hiermee de andere bestuursleden en de grote inzet van de vele vrijwilligers te kort wordt gedaan en beschuldigt mij ervan alle eer op te eisen.

Ik ben er als geen ander van overtuigd dat het vele werk wat wordt verzet door zowel de bestuursleden als door al die vrijwilligers de ziekenboeg tot het succes hebben gemaakt van wat het nu is. Zonder hen was het huidige resultaat nooit gerealiseerd. Ik ben van mening dat de heer Paus met zijn opmerkingen een verkeerd beeld doet ontstaan van waar ik voor sta en dat betreur ik ten zeerste. ( Dick Dooms praat altijd in de IK vorm, maar hij vergeet wel te vertellen dat ook de Mariniers Ziekenboeg op Facebook is opgericht door het Korps Mariniers Forum en niet door Dick Dooms)

Ik heb, tot mijn spijt, de laatste dagen moeten constateren dat de uitlatingen van de heer Paus hebben geleid tot een discussie tussen hem en anderen die hier niet op het forum thuis horen. In het verleden zijn er al eens soortgelijke gesprekken verwijderd omdat het standpunt van het bestuur toen was dat dit niet kon.

Het leek me juist om u, de leden, donateurs en vrijwilligers, te informeren omtrent de zaken die op dit moment spelen.
Tot slot wens ik een ieder een zeer fijne en goed jaarwisseling en het allerbeste voor het jaar 2017 en bovenal een heel goede gezondheid!

Dick

Naschrift Beheerder KMF

De Mariniers Ziekenboeg die zit op FB en de Mariniers Ziekenboeg – Lief & Leed die is van het Korps Mariniers Forum en zit ook op FB.
Dus dit topic (bericht) is van Dick Dooms en gaat over de Mariniers Ziekenboeg.
De Mariniers Ziekenboeg – Lief & Leed van het Korps Mariniers Forum, heeft dan ook niets met deze berichtgeving te maken.