Wat zijn handlangers, ondergeschikte helpers, medeplichtige

Dick Dooms en zijn handlangers

 

Deze drie oud mariniers die geen enkele rol voor het Korps Mariniers hebben gespeeld hebben de laatste jaren de gewoonte als het hen niet zint om oud collega’s in het openbaar onderuit te halen.

 

Deze worden aangestuurd door Dick Dooms om oud mariniers te beschadigen die zijn mond vol heeft over verbondenheid kracht en toewijding, het zijn alle drie standaard mariniers niet KWT geen Para enz. Hier onder kan men een indruk krijgen van deze deeltijd mariniers.

Dus is het tijd voor tegen actie in het openbaar.

Dick Dooms (Citaat)

Dat die zeesoldaten bij de eerste kennismaking omstreeks augustus 1962 in de v Ghent kazerne, iets minder vriendelijk en enthousiast tegen mij en de andere knulletjes waren nam de adrenaline van deze onderneming niet zo maar bij mij weg. Per slot van rekening stond er iets groots te gebeuren. Ik werd met nog zo’n 24 man in klas 93 geplaatst. Later, omdat ik een tijdje de tamboer opleiding heb geklooid, (ik bleek qua lengte te kort voor de grote trom, liep constant uit de pas), kwam ik in klas 97 terecht. Ben volledig kwijt wie het kader toen was, en wie er allemaal in die klassen zaten. Ben evenwel niet vergeten dat ik twee maal de amfibische opleiding op Texel, en de vuurdoop in de Harskamp heb mogen ondergaan!


Rob Barlage (Citaat)
Zoals je al hebt kunnen zien ben ik Rob Barlage. Uiteraard gediend als marinier (marn.nummer 14824). Na de basisopleiding ( Van Genth Kazerne) en vervolg-opleiding in Doorn (mortier), verschillende varende plaatsingen gehad. O.a. de onttakeling van de Hr. Ms. De Ruyter in het dok in Schiedam en aan boord van Hr. Ms. Amsterdam. (als afstandswaarnemer)
Op een gegeven moment de banden met het Korps een beetje kwijt geraakt aan boord, te veel en te lang bij de vloot vertoefd. Over geplaatst naar Doorn (1e amfibische gevechtsgroep), moest daar weer omgevormd worden tot marinier. In die zelfde periode speelde in Amsterdam het probleem met de Damslapers.


Bert Holtes (Citaat)
Ik ben als dienstplichtige als Marinier 2 ZM afgezwaaid. Ik
lees altijd het forum omdat ik het interessant vindt om te lezen wat
er allemaal speelt. Stukje nostalgie zit daar ook bij. Ondanks het
afzien heb ik wel een leuke diensttijd gehad. Mijn zwager is beroeps
geweest en woont naast mij in Duitsland. Om de 5 jaar gaan we naar
Rotterdam voor de korpsverjaardag. Ondanks de korte tijd dat ik bij
het korps ben geweest, in die tijd met de Molukkers, voel ik mij wel
een marinier.


Hier begon het allemaal mee

Hier begon het allemaal mee, Oscar heeft een keer de mariniers baret opgezet maar dat was allang uitgesproken en Oscar heeft daar zijn Excuus voor aangeboden, maar Dick Dooms die in onmin lag met het COM zeeland probeerde op alle manieren oud mariniers voor het karretje spannen om deze man verder te beschadigen, en niet alleen Oscar maar ook een Rob Korst ik kom hier later op terug.

 

Dick Dooms de man van de IK vorm kleine dictator, als je het niet met hem eens bent dan begint hij te dreigen met een advocaat.

 

Citaat bericht COM

Allereerst. Deze melding van Dooms was ongenuanceerd. Waarom?
De persoon waar hij op doelde is lid van dezelfde afdeling als Dooms. Echter geen (oud-)marinier maar een onderofficier BDMTD (Motortransportdienst).
Ik dacht matroos 1e klas, en geen onder officier.
De dienstgroep BDMTD is bij de Marine altijd onderdeel geweest van het Korps Mariniers. De Korpscommandant was plaatsingsautoriteit.
Op grond van de statuten van het COM is betreffende persoon buitengewoon lid van het COM. En heeft als zodanig, met zijn vlootbaret op, deelgenomen aan het defilé op 12/12. Daarbij was hij gekleed in de fleece met opschrift COM afdeling Zeeland.
Correctie; Korps Mariniers Zeeland.
Volgens de statuten is daar niets mis mee.
Ik ga ervan uit dat Dooms als voormalig bestuurslid van de afdeling Zeeland de statuten kent.
Lid van de evenementencommissie en als zodanig mij nooit in de statuten verdiept.
Zijn publicatie getuigt ook niet van integer handelen. De persoon in kwestie liep volgens mij zelfs in dezelfde eenheid als Dooms in het defilé.
Dit is een aanname van dhr. P. Lammens en dus niet correct. Zag pas een dag later op de sociale media de bewuste foto met de dhr. O. Haver in het voorste gelid opduiken.
Hij had bij de indeling zijn bezwaren kunnen uiten, immers hij wist dat de man ingedeeld zou worden. Lastig als  dat niet bekend is maar  pas achteraf!

Steeds zoekt hij de sociale media op om zijn ongenoegen te uiten en voor zijn standpunten toch draagvlak te vinden. Steeds op een niet positieve manier. Dit laatste met name getuigt niet echt van verbondenheid.


Als verbondenheid en toewijding niet meer gelden!

Beste mensen, hierbij treft u het afsluitende schrijven aan richting het COM.

Het Dagelijks en het Algemeen Bestuur van de vereniging COM en afd. Zeeland.

De voorzitters van de vereniging COM J.J. Severs en COM afd. Zeeland G.J.J. Coumou.

Bestuur,

Sjaak,  jou spreek ik niet aan als geachte voorzitter, want die eer gaat mij te ver. Gelet op de feiten die onomstotelijk hebben aangetoond dat jij en de door jou aangestuurde bestuursleden, waaronder die van de afdeling Zeeland, er bewust en zonder enige kennis van zaken van de statuten ervoor hebben gekozen om mij op onrechtmatige gronden te royeren en tegelijk mijn goede naam en eer te grabbel te gooien, maakt de positie van een ieder van jullie die hier bij betrokken is, onhoudbaar.

Zelfs toen jij en jou medestanders al heel snel door verschillende partijen, waaronder mijn advocaat, samen met de (oud) mariniers, de heren Bert Holtes en Rob Barlage, nadrukkelijk en met voldoende steekhoudende argumenten werd duidelijk gemaakt dat tegen jullie eigen regels in, toch het royement doorgedrukt moest worden,  jullie niet het fatsoen hebben op kunnen brengen om openlijk hiervoor jullie excuses in “Houwe Zo” en “Kameraadschap” aan te bieden. Dat dit veelzeggend is voor een ieder van jullie persoonlijk, mag duidelijk zijn.

 Sterker nog, zowel bij jou als alle andere betrokken bestuurders ontbrak het aan het fatsoen om op de brieven door mijn advocaat en die van de heren Holtes en Barlage, gestuurd, naar behoren te antwoorden. Bespottelijk werd het zelfs, dat jij Sjaak, jou toenmalige vice voorzitter, met meester in de rechten voor zijn naam, de opdracht hebt gegeven het royement aan mij ter hand te stellen. Kennelijk reikte de kennis van jou eigen (juridisch adviseur)  niet verder dan zijn eigen toilet raampje. Hoe nu verder Sjaak,  nou, zoals jij weet heb ik tot nu toe nog niet publiekelijk en inhoudelijk gereageerd. Nu dus wel.

 1. Deze brief zal ik  plaatsen in alle sociale media waar mariniers  actief  zijn en op de speciaal daarvoor ontworpen website met de volgend link; http://marinierqpo.simplesite.com/

2. Tevens zeg ik net als velen die mij al voorgingen, mijn lidmaatschap van deze mooie vereniging op, want zolang het COM door jou en jou  incapabele bestuurders wordt geregeerd,  moet je daar als rechtgeaard marinier geen lid van willen zijn. Mijn opzegging voor het COM en de afdeling Zeeland, zal ingaan op 10 december 2016.

Dit  om er nog een historisch tintje aan te geven.

Tot slot, omdat inmiddels teveel leden hebben moeten ervaren dat het jou samen met jou mede bestuurders aan voldoende zelfreflectie ontbreekt, zie ik voor het COM onder deze voortdurende bedreiging weinig toekomst. Sterker nog, zelf wijs jij Sjaak, er in de laatste “Houwe Zo” op dat een werkgroep moet gaan onderzoeken hoe het tij van het dalend leden aantal te keren. Toen ik dat las, rolde ik bijna om van het lachen. Ik wacht met belangstelling af tot jij en jou mede bestuurders mogelijk toch nog zelf het licht gaan zien…

Dick Dooms        

 


Rob Barlagen (Citaat)
Mijn “vriend” Rinus Isken

Rinus Isken, ja die van “het Korpsmariniersforum.nl”

Deze week liet de heer Isken via zijn facebook pagina en die van “korps forum” weten dat hij een stichting had opgericht, plaatste een wervende tekst van een Doornse Notaris erbij en klaar was kees!
Ik wil eenieder altijd graag goed informeren dus hieronder de afdruk van de screenprint met daaronder mijn felicitaties en daar weer onder de inhoudelijke reactie van ‘onze’Rinus.
Tja, en dan is Rinus op zijn best.
Zijn reactie die hij dan plaatst klopt van geen meter, dus kan ik niet anders dan dat aan de kaak stellen. Het kan toch niet zo zijn dat Rinus gewoon verkeerde informatie verspreid?

Mariniers Ziekenboeg is ook geen stichting, want daar is geen Notariële akte van." aldus Rinus Isken."

Ik geef geen verkeerde informatie
En dit klopt gewoon kijk maar bij de KvK

Rob Barlagen wil graag met mij in gesprek nou kan hij vergeten, want ik doe verder geen zaken met hem, heb aan deze deeltijd marinier geen enkele  verantwoording af te leggen.


Onderwerp: Rob Korst

Dick Dooms en zijn handlangers hebben ook geprobeerd om Rob Korst  onderuit te halen.

 

Beste Willem en Dick, weten jullie wat de carriere van die Korst nu werkelijk heeft ingehouden?
 
Greetz,
 
Dick. Q.P.O.

Beste Dick,

 

Ik heb geen flauw idee wat de man ooit heeft uitgespookt. Wel zie ik tot mijn verbazing een militaire parachutisten wing op zijn uniform. Voor ik zo'n twee jaar geleden weer regelmatig bij het C.O.M.-Zeeland op bezoek kwam, had ik nog nooit van ene Rob Korst gehoord. Toch heb ik 42 en een half jaar bij de Koninklijke Marine gewerkt en ook nog eens aan de toegang van vele kazerne's, waar IEDEREEN naar binnen komt of eruit gaat. Ik zou hem toch minstens wel eens ontmoet moeten hebben, echter ZERO keer heb ik hem gezien. Ik ben -net jullie- inderdaad benieuwd of hij reageert en wat hij te vertellen heeft. Hij zal wel stilletjes naar Spanje vluchten.

 

Groeten, Willem. Q.P.O.

Beste mensen,
 
Ik weet dat Rob Korst is opgekomen in Rotterdam in klas 223a. Ik zelf was baksmeester van 223 een parallel klas.
Dit moet ongeveer geweest zijn eind 1975 of begin 1976.
Ik heb tot 1999 gediend maar kan niet zeggen dat ik hem operationeel ergens in mijn latere diensttijd ben tegen gekomen.
Ik heb hem meerdere malen via de mail ge contact juist om te weten wat er zich zoal heeft afgespeeld rondom ik mag wel zeggen onze Dick.
Hij geeft zelf aan veel geluk te hebben gehad en alles wat hij heeft bereikt via vrienden tot stand is gekomen. Ik weet niet hoe jullie dat tegenwoordig noemen maar wij hadden daar vroeger een naam voor.
Wat ik wel denk te weten is dat hij een hele grote rol speelt in het royement van Dick.
Vind zich zelf heel belangrijk in het mariniersuniform als groot majoor met Normandië koord en alle andere uitmonsteringen.
Of hij deze gerechtigd is te dragen weet ik niet. Ik heb e.e.a. onderzocht v.w.b. het Normandië koord maar dat blijft wat onduidelijk voor mij.
De juiste informatie en kennis ontbreekt mij.
Alles bij elkaar ????????????
 
QPO groet,
Piet Jansen

Download
Integriteitsvraag over de heer Rob Korst
Adobe Acrobat document 149.7 KB

Bovenstaande mail (brief) is geschreven door Bert Holtes in opdracht van Dick Dooms.

 

Ook ik ben benaderd door Dick Dooms wat ik van de brief vond. onder mijn antwoord.

 

Hoi Dick, heb de brief doorgenomen nou heb ik geen probleem mee, maar wil wel aangeven dat dit onderwerp niets met jou zaak heeft te maken, hou er wel rekening mee dat men dit zal gebruiken om aan te tonen dat jij door blijft gaan, alhoewel Bert de brief verstuurd weet men natuurlijk uit welke hoek het komt, nogmaals ik heb er niets op tegen maar het is niet in belang van jou zaak, en men zal gelijk naar jou wijzen, van zie dat hij weer probeert het COM onder uit te halen.

Dit is een zaak op zich, en denk zelf dat je hier op dit moment niet veel mee opschiet.

Groet Rinus.


Dit tot zover jammer dat deze personen in openbaar oud mariniers willen schofferen en hun gram willen halen, ik heb mij persoonlijk nooit verlaagd zoals Dick Dooms en zijn handlangers, maar eens is het genoeg.

 

 

 

Groet Rinus Isken