QUA PATET ORBIS SEMPER FIDELIS FONDS

De “Mariniers Ziekenboeg -Lief & Leed”

en het Qua Patet Orbis Semper Fidelis Fonds

is in 2011 ontstaan namens het Korps Mariniers Forum.

Bericht van Dick Dooms op FB

aan allen: Beste korpsvrienden van de ziekenboeg. Ik heb er al eerder aan gerefereerd, maar doe het nog een maal. “de mariniers ziekenboeg Lief en Leed van Rinus Isken,” die op facebook sinds kort actief is, gebruikt de naam van onze “Stichting Qua Patet Orbis Semper Fidelis Fonds,” die door ons op 29 december 2015 is gedeponeerd bij de notaris.

Kennelijk is het zijn bedoeling om verwarring te zaaien en op deze wijze donaties die door u eigenlijk aan ons zijn toebedeeld voor onze “Mariniers Ziekenboeg” zijn bestemd, naar zijn nieuwe ziekenboeg toe te sluizen.

Hij schrijft o.m. aan mensen die hier (kritische) vragen over stellen, dat hij die naam al eerder gebruikte. Dat is onjuist. Let dus goed op ingeval u een donatie wil doen voor onze "Mariniers Ziekenboeg," dat u het juiste rekening nummer gebruikt:
ING .............................Stichting Qua Patet Orbis Semper Fidelis Fonds. Met korpsgroet.

Dick Dooms beschuldigt mij persoonlijk en het Korps Mariniers Forum van het wegsluizen van geld en van het onrechtmatig gebruik maken van de naam “Stichting Qua Patet Orbis Semper Fidelis Fonds,”

Het is juist anders om Dick Dooms heeft misbruik gemaakt van de naam Qua Patet Orbis Semper Fidelis Fonds, hij heeft een stichting opgericht in december 2015 onder de naam “Stichting Qua Patet Orbis Semper Fidelis Fonds,” Dit zonder overleg of toestemming van het Korps Mariniers Forum want de naam Qua Patet Orbis Semper Fidelis Fonds is al sinds 2011 in gebruik door het Korps Mariniers Forum.


Dit bericht is uit 2011 en komt uit het Arcief van het KMF
Qua Patet Orbis Semper Fidelis Fonds
Gents, Rinus heeft mij gevraagd het “lief & leed fonds” dat van oorsprong is opgezet door Falo, een nieuwe start te geven. Ten gevolge van een verkeerde software instelling is helaas alle voorgaande communicatie verloren gegaan.

De doelstelling van het “QPO Semper Fidelis Fonds” is om de mannen van ons forum die het door ziekte of ongeval even niet trekken, een bezoek te brengen, of op te peppen met een leuke attentie. De reden dat het fonds is ontstaan heeft direct te maken met het niet of onvoldoende aanwezig zijn van het “lief en leed” van de regionale C.O.M. afdelingen.

Hierover is intussen door Ruud Zwart, mijzelf en het C.O.M. Nederland uitvoerig overleg geweest. Wij kijken met belangstelling uit naar merkbare verbeteringen. Ruud is intussen toegetreden tot het nieuwe bestuur van het sociaal fonds van het C.O.M. Nederland. Zij gaan zorg dragen voor de maten die bijvoorbeeld door langdurige ziekte, ongeval, of andere omstandigheden in financiële of maatschappelijke problemen ‘tussen wal en schip’ zijn geraakt.

Ik ben blij dat Ruud Zwart zich geruime tijd geleden bereid heeft getoond om samen met mij meer vorm te geven aan het fonds. Onder meer door huisbezoeken bij zieke forumleden te brengen en met constructieve ideeën te komen. Omdat het fonds tot op de dag van vandaag draait op vrijwillige bijdragen van onze leden, vraag ik u allen vriendelijk om als het kan, een vrijwillige bijdrage ten behoeve van de zieke leden over te maken. Door middel van een persoonlijk bericht kunt u het banknummer van het fonds bij mij opvragen.

Greetz,

Dick


Citaat: Dick Dooms

Hij schrijft o.m. aan mensen die hier (kritische) vragen over stellen, dat hij die naam al eerder gebruikte.  Dat is onjuist.

 

Leugens van Dick Dooms zie afbeelding onder.


Dick Dooms ????

Kreeg een bericht via facebook deze wilde ik even delen, heb wel de namen puntjes gegeven want anders zal DD hen weer onderuit proberen te halen.

Bericht via FB van ........

Rinus Lydia Shermij vraagt zich steeds af of mariniers zienboeg olv Dick Dooms al die kaarten en presentjes naar Toon hebben gestuurd of dat het van Mariniers ziekenboeg Lief en leed en van jou dus af kwam! Ze wil nl wel iets terug doen en evt doneren en zich inzetten voor de goeie club vandaar dat ze mij belde. Ik heb met ............ contact gehad en die zegt dat het van jullie af kwam , maar vertrouwen is goed maar controle is beter ! vandaar dat ik jou benader met deze vraag! Het ga je goed !! Rinus

Mijn antwoord
Wij hebben wel kaarten en andere dingen gesstuurd zie link Gr Rinus. zie dit topic knop onder.

Bericht FB
Bedankt voor de INFO Rinus, wij dachten dat het van Mariniers Ziekenboeg kwam. Lydia heeft Dick Dooms nog gebeld en die wilde er met de "eer" vandoor gaan en heeft zelfs gezegd dat het geen moeite was! en of Lydia geen lid wilde worden en geld storten en vrijwilligers werk wilde gaan doem, niets zou vergoedt worden ook geen benzinegeld enz enz enz Ik heb dit nu uitgezocht ook met behulp van ......... (een hele goede vriend van mij) en we hebben samen diverse keren samen gediend bij dezelfde Club) en nu weet ik hoe de vork in de steel zit! Dick Dooms als dienstplichtige marinier die graag op zijn borst klopt kan wat mijn idee een enkeltje slochteren krijgen en dus "aan het gas"! Wat mij betreft wil ik dus mij opgeven om in midden-Limburg e.e.a. te gaan doen om zieke collrga's te gaan bezoeken, miet als Marinier-Commando ( aangezien ik de PRECO al niet uitdiende) maar als Marinier-Parachutist! of gewoon als marinier! Na 42 jaar echte vriendschap heeft Toon mijnooit laten vallen omdat i geen Commando geworden was, hij zei we hebbben samen de opleiding gedaan en samen PARA onder het geweld van SGT Burger , SGT Kessel, en Kuppens geworden en samen 3 jaar bij de WINFCIEen in Rotterdam als instructeur bij de EVO gezeten en samen in het Militaiair schietteam gezeten! Jij bent mijn beste maayje !!!! Vandaar mijn betrokenheid ! Het ga je goed Rinus en Semper FI


Mijn antwoord
Zit nu op mijn telefoon dus hou kort als ergens op bezoek gaat en betrokkene komt in aanmerking bijvoorbeeld voor een fruitmand geef dan een seintje en wij maken geld over naar jou Gr Rinus

Bericht FB
Ik hoor nog wel van je Rinus, Het meeste wat iedereen aansprsk was dat jij op Toon zijn uitvaart Toch uit je rolstoel kwam om Toon Staand de militaire groet te geven. Daar heeft iedereen het nu nog steeds over ! Dan weet je dat !!!!

Mijn antwoord a1dh

Naschrift Rinus
Mijn naam wil niets zeggen het is de Mariniers Ziekenboeg Lief & Leed die het mogelijk maakt met hulp van de donateurs, en als ik uit naam van de MZB-LL wat verstuur zal ik nooit mijn eigen naam noemen, ik hou niet van de IK vorm wij zijn het van de Mariniers Ziekenboeg Lief & Leed.

DD wil met de eer er van doorgaan zoals het in het bericht staat, hij doet zijn best maar en Lydia is lid onder haar meisjes naam van de MZB-LL , dan is Lydia geheel ingelicht over de gang van zaken.

 


Re: Dick Dooms ????

Even een correctie voordat er weer gelul over komt van de kant van DD: DD was geen dienstplichtig marinier maar beroeps. Greetz. Snuf.